Con data 9 de febreiro de 2017 o concello de Oleiros notifícalle a ANPA Valle-Inclán que lle foi concedida a subvención de actividades extraescolares do ano 2016 (xogos e movemento, premanualidades, predeportes, xadrez I, plástica e debuxo I, teatro I, iniciación ao baile moderno, informática I, xadreII, futbol sala II, english club I, plástica e debuxo II, patinaxe I, fútbol sala I, teatro II, iudo, patinaxe artística, baloncesto, voleibol, informática II, iniciación aos deportes de loita, multiaventuras, baile moderno II, aula de estudo, english club II e coordinación actividades) por unha cantidade de 29741,45 €.

 

Notificación subvención actividades extraescolares ano 2016