RESERVA PRAZA SERVIZO COMEDOR 2015-16

Prazo de entrega do 8 ó 12 de xuño, lista de admitidos 8 de xullo, período de reclamación 9 e 10, lista definitiva o día 13 de xullo. Entrega en man na oficina da ANPA para devolver xustificante.

reserva comedor 2015_16