O noso colexio

Benvidos o  CEIP Valle Inclán. 

Queremos un centro onde o obxectivo prioritario sexa o desenvolvemento integral da persoa nas súas dimensións física, afectiva, intelectual, ética e social. Un centro onde a Comunidade educativa comparta uns valores comúns para a vida e a convivencia: xustiza-solidariedade, igualdade, saúde, liberdade, tolerancia, respecto, paz, responsabilidade. Representan denominadores comúns de cada un dos temas transversais. Un centro  que sexa un lugar de traballo e formación agradable onde ninguén se sinta discriminado. Un colexio participativo, aberto ó entorno, onde cada un dos membros da comunidade desenvolva o seu labor  con responsabilidade para conseguir os obxectivos comúns que nos marcamos. Un centro onde a integración siga a ocupar un lugar privilexiado, de xeito que calquera nena ou neno poida atopar o seu espazo propio.

            En definitiva, un centro onde se ensine e se aprenda a ser persoa, a aprender a aprender e a convivir.”

 

O noso colexio

Institucións Educativas :

Recursos educativos: