A continuación publicamos a listaxe do alumnado inscrito no período do 20 ó 30 de xuño para novas inscricións(4º Educación Infantil), alumnado non usuario no curso 2018-2019 e usuarios do curso 2018-2019 que realizaron a solicitude fora de prazo.