LISTADO DEFINITIVO 6 DE XULLO Os unicos alumnos que son provisionais son os de novo ingreso, todos os demais son definitivos. IMPORTANTE: As/os representantes legais das nenas e nenos admitidos terán que pasarse pola ANPA para asinar a orde de domiciliación bancaria. Os días para facelo serán: 7, 12 e 14 de xullo de 16:00 […]