CONDICIÓNS XERAIS E REQUISITOS DE ADMISIÓN
As inscricións poderanse facer por unha ou dúas quincenas:
– 1ª quincena: do 1 ao 15 de xullo.
– 2ªquincena: do 16 ao 30 (día 31 festa de clausura). Os impresos necesarios están na conserxería do colexio, en www.apavalleinclan.es ou na oficina da ANPA (de luns a venres de 14:00h. a 18:00h). Datas de entrega, prezos e toda a información aqui.