Información para o alumnado de 6º de E. Primaria que vaia ser alumnado do IESP Neira Vilas no seguinte curso académico 2018-2019.