O próximo día 11 de setembro, convócase asemblea xeral da ANPA ás 16:00 en primeira convocatoria e ás 16:30 en segunda, no comedor do centro, coa seguinte
ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior
  2. Informedexestión
  3. Curso 2014-2015:
    – Comedor

– Actividades extraescolares – Madrugadores

  1. Réxime de funcionamento
  2. Rogos e preguntas

Rogamos a máxima asistencia. Un cordial saúdo
A directiva da ANPA
Perillo, a 4 de setembro de 2014