Segundo as normas de elección da Xunta Directiva dos artigos 8 a 11 dos Estatutos as candidaturas que se presentaron a data de hoxe ás 18:00h. son as seguintes:
– Manuel Muñiz Mallo

– Eva Ma Candales Hermida – Carlos Aymerich Cano

A elección realizarase por listas abertas na Asemblea Extraordinaria do día 19 de maio ás 19:00h. en 1a convocatoria e ás 19:30h. en 2a convocatoria.

Perillo, a 18 de maio de 2016

Asdo.: Guillermo Reis Soto Presidente da ANPA