Con data 9 de febreiro de 2017 o concello de Oleiros notifícalle a ANPA Valle-Inclán que lle foi concedida a subvención de actividades extraescolares do ano 2016 (xogos e movemento, premanualidades, predeportes, xadrez I, plástica e debuxo I, teatro I, iniciación ao baile moderno, informática I, xadreII, futbol sala II, english club I, plástica e […]