Avisos comedor

Neste apartado, podes comunicarnos si un neno que está apuntado no servicio de comedor vai a faltar, recorda que para esto tedes que avisar cun mínimo de 24 horas de antelación, igualmente podes avisar si un neno que está apuntado no comedor vai a empregar o servicio mais días dos que está anotado.
Indicade sempre o nome e apelidos do neno, curso o que pertece, dias de falta ou alta e un teléfono.

Pulsa Aqui

Moitas gracias.