Convocatoria de Asemblea Extraordinaria da ANPA do CEIP “Valle Inclán”   Lugar: comedor do CEIP “Valle Inclán”. Día: 23 de setembro de 2016. Hora: 16:00 horas en primeira convocatoria, 16:15 horas en segunda.   Orde do día: Presentación da proposta de cambio de uniforme. Votación para o cambio de uniforme. Aprobación se procede da acta […]

  ASAMBLEA XERAL CURSO 2016/2017 LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán. HORA: 16:15 (segunda convocatoria). ASISTENTES: 77 ó inicio.   DIRECTIVA ANPA: Manuel Muñiz, Eva Candales, Carlos Aymerich, Monserrat Díaz.   INVITADO: Guillermo Reis (Presidente saínte)   MONITORES: Manola Vázquez, Luís Areal.   Previo ó comezo da asemblea notificase a composición da directiva do ANPA e os […]