Aprázase a acampada para a vindeira fin de semana (27, 28 e 29) por cuestións

meteorolóxicas.
A ANPA VALLE INCLÁN.