ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1º2º3º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020-2021

Cobro:

  • Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.
  • O importe establecerase na primeira reunión da ANPA por consenso.
  • O cobro dependerá das actividades solicitadas. Os prezos  son orientativos para o curso 2020-21 (1 actividade 15€/mes; 2 actividades 30€/mes; 3 ou máis actividades 40€/mes) * Pendente protocolo COVID-19
  • Cada recibo devolto irá co sobrecargo correspondente.(9€/ Recibo)

Prazos:

  • Farase a través da páxina web da ANPA (www.apavalleinclan.es)
  • Dependendo das inscricións recibidas, as actividades que non cumpran o mínimo do alumnado inscrito, serán eliminadas para o vindeiro curso.
  • Durante o horario de actividades terán tamen a opción  do servizo de ludoteca, no cal o alumnado poderá facer os deberes na espera da seguinte hora de actividades extraescolares.

 

FORMULARIO DE ALTA EN ACTIVIDADES DE 1º2º3º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020-2021