Servizos Ofertados 2020/2021

SERVIZOS OFERTADOS 2020/21

Cuota de socio:

 • 30€/ curso escolar ( 5€ seguintes irmáns).  Cobrase no primeiro recibo bancario.
 • No caso de non utilizar ningún servizo da ANPA poden facerse socios/as enviando un email a dirección valleinclananpa@gmail.com seguindo as instruccions e cubrindo o seguinte impreso antes do 31/12/2020 :
 1. Mañanceiros:

 • Pensado para as familias que, por motivos laborais, teñen que deixar ao seu fillo/a antes da hora de entrada normal.
 • Só é o coidado das/os nenas/os por parte do monitorado. Non almorzan.
 • Horario: de 7:45 a 08:45h.
 • Calendario: dende o primeiro día lectivo até o último, ámbolos dous incluídos.
 • Inscrición: cubrindo o formulario online dispoñible na web da ANPA (apavalleinclan.es).

 

SERVIZO PREZO
MADRUGADORES 20€/MES
50% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS
 • Para asistir días soltos contamos co bono de Mañanceiros seguindo as instruccións no seguinte impreso:

     2.Comedor:

 • Inclúe a comida e o coidado do alumnado por parte do monitorado dentro do horario establecido:
 • Horario do servizo:
 • Educación Infantil: de 13:30 a 15:15h.
 • Educación Primaria: de 14:00 a 15:30h.
 • Calendario: dende o primeiro día lectivo ate o último, ámbolos dous incluídos.
 • Inscrición: cubrindo o formulario online dispoñible na web da ANPA (apavalleinclan.es)

 

SERVIZO PREZO*
COMEDOR EUROS/MES
5 DÍAS/SEMANA 92,23€
4 DÍAS/SEMANA 78,17€
3 DÍAS/SEMANA 60,33€
2 DÍAS/SEMANA 41,36€
1 DÍA/SEMANA 21,25€
Prezo comedor 1 día solto sendo usuaria/o de comedor: 6,10€/día

Prezo comedor 1 día solto non sendo usuaria/ de comedor: 6,90€/día

10% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS

*Prezos orientativos pendentes de confirmación ao comezo do curso 2020-2021

 • Para asistir días soltos contamos co bono de Comedor seguindo as instruccións no seguinte impreso:
 1. Outros:

Ademais do anterior, puntualmente ofrécense actividades extraordinarias das que se vos avisará con suficiente antelación (Pendente protocolo COVID-19):

 • Campamento “Disfruta e Aprende” durante o mes de xullo.