Resumo Servizos Ofertados 2020/2021

RESUMO SERVIZOS OFERTADOS 2020/21

          Cuota de socio:

 • 30€/ curso escolar ( 5€ seguintes irmáns).  Cobrase no primeiro recibo bancario.
 • No caso de non utilizar ningún servizo da ANPA poden facerse socios/as na oficina da ANPA ata o derradeiro día lectivo de decembro.
 1. Mañanceiros:
 • Pensado para as familias que, por motivos laborais, teñen que deixar ao seu fillo/a antes da hora de entrada normal.
 • Só é o coidado das/os nenas/os por parte do monitorado. Non almorzan.
 • Horario: de 7:45 a 09:00h.
 • Calendario: dende o primeiro día lectivo até o último, ámbolos dous incluídos.
 • Inscrición: cubrindo o formulario online dispoñible na web da ANPA (apavalleinclan.es).

 

SERVIZO PREZO
MADRUGADORES 20€/MES
50% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS

 

 

 1. Actividades extraescolares:
 • Buscan completar a formación persoal do alumnado enchendo o seu tempo de ocio dunha forma proveitosa.
 • O monitorado especializado encárgase de programar e desenvolver as actividades.
 • Horario: E. Infantil e E. Primaria: de luns a venres de 16:00 a 18:00h.
 • Calendario: dende o primeiro día lectivo até a festa de clausura (Pendente de protocolo COVID-19).
 • Inscrición: cubrindo o formulario online dispoñible na web da ANPA (apavalleinclan.es)
SERVIZO PREZO*
ACTIVIDADES  EUROS/MES
UNHA ACTIVIDADE 15€
DÚAS ACTIVIDADES 30€
3 OU MÁIS ACTIVIDADES 40 €
10% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS

*Prezos orientativos pendentes de confirmación ao comezo do curso 2020-2021

 1. Comedor:
 • Enlace entre o horario escolar e o extraescolar.
 • Inclúe a comida e o coidado do alumnado por parte do monitorado dentro do horario establecido:
 • Horario do servizo:
 • Educación Infantil: de 13:45 a 16:00h.
 • Educación Primaria: de 14:00 a 16:00h.
 • Horario de recollida: Establécense dúas quendas. 1) De 15:15 a 15:30h. 2) De 15:45 a 16:00h. O alumnado de E. Infantil entregarase na entrada lateral do edificio de educación infantil e o alumnado de E. Primaria no patio cuberto do edificio de E. Primaria (de 3º a 6º). En fronte ao pavillón. O resto do tempo a porta permanecerá pechada. As familias terán que avisar en que quenda pasarán a recoller ás súas fillas ou fillos.
 • Calendario: dende o primeiro día lectivo ate o último, ámbolos dous incluídos.
 • Inscrición: cubrindo o formulario online dispoñible na web da ANPA (apavalleinclan.es)

 

SERVIZO PREZO*
COMEDOR EUROS/MES
5 DÍAS/SEMANA 96,40€
4 DÍAS/SEMANA 80,82€
3 DÍAS/SEMANA 62,15€
2 DÍAS/SEMANA 45,62€
1 DÍA/SEMANA 22,86€
Prezo comedor 1 día solto sendo usuaria/o de comedor: 6,10€/día

Prezo comedor 1 día solto non sendo usuaria/ de comedor: 6,90€/día

10% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS

*Prezos orientativos pendentes de confirmación ao comezo do curso 2020-2021

 1. Outros:

Ademais do anterior, puntualmente ofrécense actividades extraordinarias das que se vos avisará con suficiente antelación (Pendente protocolo COVID-19):

 • Acampada interna de fin de semana.
 • Festa de magosto, entroido e fin de curso.
 • Campamento “Disfruta e Aprende” durante o mes de xullo.

 

NORMATIVA INTERNA SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2020-2021 (Pode sufrir modificacións, pendente protocolo COVID-19)

Horarios:

 • O servizo de comedor abrangue o espazo entre as 14:00 e as 16:00h, excepto Educación Infantil que comezará 15 minutos antes. Ata o de agora o grupo de 4º a 6º de E. Primaria comezan a xantar ás 14:00, mentres que o grupo de 1º a 3º de E. Primaria fano ás 14:35-14:40h.
 • O horario de recollida. Establécense dúas quendas. 1) De 15:15 a 15:30h. 2) De 15:45 a 16:00h. O alumnado de E. Infantil entregarase na entrada lateral do edificio de educación infantil e o alumnado de E. Primaria no patio cuberto do edificio de E. Primaria (de 3º a 6º). En fronte ao pavillón. O resto do tempo a porta permanecerá pechada. As familias terán que avisar en que quenda pasarán a recoller ás súas fillas ou fillos.
 • Só se entregara os nenos/as fóra do horario de recollida por causas extraordinarias e xustificadas previo aviso na ANPA.
 • A ANPA só se responsabilizará do alumnado que utilice o servizo de comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia dos pais, nais ou titores/as no recinto escolar.
 • Ningún neno ou nena pode saír do recinto só, ten que facelo sempre acompañado dun adulto. Se nalgún momento ao alumnado o pasa a recoller algunha persoa non habitual as familias teñen que notificalo á ANPA dando a súa autorización.
 • O alumnado de terceiro ciclo terá que pedir autorización á dirección do centro para marchar andando só para casa e entregar na ANPA unha autorización paterna.
 1. Material:
 • Todos os nenos e nenas teñen que ter un neceser co seu nome escrito nun sitio visible con cepillo, pasta de dentes, unha toalliña e un vasiño.
–  O alumnado de Educación Infantil, ademais do punto anterior teñen que traer un mandilón.

O alumnado de 3 anos tamén terán que traer unha caixa de zapatos pequena co seu nome e cunha muda no seu interior.

 1. Espazos:
 • Ademais do espazo físico de comedor os nenos e nenas, no tempo de lecer, utilizarán os patios exteriores e o pavillón cando o tempo non acompañe.
 • Educación Infantil utilizará a área de xogos situada ao outro lado da entrada do colexio e o “usos múltiples” e a aula de vídeo cando chova.
 1. Aspectos organizativos:
 • Nin o monitorado nin a ANPA se farán responsables da perda ou estragos en xoguetes particulares, polo que se aconsella que non os traian a fin de evitar conflitos innecesarios.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falta…) cumprirán os seguintes requisitos:
  • Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 17:30 da tarde), a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas descontaranse na facturación se son dunha semana completa. Exemplo: se unha nena se queda a comer os cinco días ten que faltar os cinco días seguidos para facer o desconto. Se unha nena se queda a comer dous días á semana ten que faltar os dous días para efectuarse ese desconto. De non ser así non hai desconto.
 • Está a disposición dos usuarios solicitar para un día ou para unha tempada comer “dieta branda” ou algún tipo de réxime. Para comunicalo haberá que facelo cun día de antelación na propia ANPA, en madrugadores ou a través do correo electrónico.
 • O monitorado e a coordinadora estarán dispoñibles, dentro dos horarios de recollida, para preguntar polos fillos e fillas, ou para calquera dúbida ou queixa que teñan os pais e nais, ademais do correo electrónico, do teléfono e do buzón da ANPA.
 • Os nenos e nenas, salvo prescrición médica, deberán comer prato e medio da comida servida.
 1. Cobro
 • O importe establécese na primeira Asemblea Xeral da ANPA por consenso.
 • Farase por domiciliación bancaria na primeira semana de cada mes.
 • Cada recibo devolto irá cun sobrecargo de 9 euros.

 


NORMATIVA INTERNA SERVIZO DE ACTIVIDADES CURSO 2020/21
(Pode sufrir modificacións, pendente protocolo COVID-19)

 1. Horarios
 • Cada neno/a deberá estar dende 5´antes do inicio da actividade ata 5´despois do remate. Deberá evitar acudir fóra deses horarios.
 • O fin da actividade será ás 16:55h. ou ás 17:55h.

 

 1. Organización xeral
 • A indumentaria do neno/a será acorde á actividade: deportiva e sen complementos que molesten no caso das opcións deportivas.
 • A ANPA só se fará responsable das notas que recibades co seu logo corporativo.
 • Todas as competicións deportivas serán avisadas na mesma semana cunha nota informativa ou da maneira que se acorde previamente.
 • Ningún titor/a poderá estar presente no transcurso dunha actividade. Se por algún motivo quere dar un aviso a un rapaz/a ou quere recollelo antes de tempo terá que pasar previamente pola oficina da ANPA.
 • A ANPA recorda que non se debe acudir con ningún xoguete nin aparato electrónico ás actividades, non se facendo en ningún caso responsable do seu extravío nin dos estragos que puidese sufrir.
 • Se calquera usuario/a estivese descontento co desenvolvemento das actividades ou vise algo que non lle agrada, estaríamos moi agradecidos de que o puxese en coñecemento da coordinadora para buscarlle unha posible solución.
 • Dinámica e recollida/entrega dos nenos/as:
 • Os nenos/as entregaranse e recolleranse no patio cuberto habilitado:
 • Infantil: patio cuberto do edificio de E. Infantil na fila na que se sinala que é para as actividades de E. Infantil.
 • Primaria: patio cuberto do edificio de E. Infantil (ao lado do patio de infantil).
 • A zona ubicada entre o portalón e a porta do centro debe estar despexada.
 • As familias entrarán dentro do recinto escolar a recoller os nenos/as.
 • Ningún neno/a pode saír só do centro sen autorización escrita.
 • A entrega dos rapaces de Educación Infantil farase de xeito individual e só a familiares autorizados.

 

 1. Seguridade
 • Non haberá un control estrito sobre a asistencia dos nenos ás actividades, pero estaríamos moi agradecidos se avisades das faltas (sobre todo as prolongadas).
 • Calquera accidente extraordinario que se produza será notificado pola coordinación aos pais e nais afectados, tomándose as decisións de actuación necesarias.
 • A ANPA conta cun seguro privado de accidentes ao dispor de todas as familias que será utilizado con autorización previa.