Queridas familias,
Queremos informarlles sobre a situación de reserva das prazas de comedor para o vindeiro curso 2019-2020.
Debido ao proxecto de expansión do comedor escolar actual, cuxa execución está prevista para o verán de 2019, cabe a posibilidade de que o comezo do vindeiro curso non contemos coas actuáis instalacións do comedor, polo que no caso de que non poidamos comezar o servizo co número de prazas actuáis e a demanda de prazas sexa superior a oferta, aplicaránse os criterios establecidos para a asignación de prazas reflexado na normativa interna do comedor.
Unha vez rematado o proxecto, o servizo de comedor retomará o seu funcionamento habitual.