Debido a convocatoria de folga do vindeiro 8 de marzo, o ANPA Valleinclán informa que haberá servizos mínimos de mañanceiros, comedor e actividades.
 
Polo que solicitamos que os usuarios de comedor que non fagan uso do servizo o día 8 de marzo, infórmenos na medida do posible para a previsión dos servizos mínimos.
 
No caso dás actividades extraescolares levaránse a cabo unhas actividades alternativas.