Tras unha reunión entre a ANPA e despois de ter informada á dirección do centro, establecense o seguinte baremo na adxudicación de prazas para o servizo de comedor para o curso 2015/16:
– Ter utilizado o servizo no curso 2014/15 : 6 puntos
– Ter un irmán que utilizou o servizo no curso 2014/15: 4 puntos
– Ter solicitada a praza e quedarse en lista de espera no curso 2014/15: 2 ptos
– Solicitar o servizo os cinco días da semana: 1 pto
– A igualdade de puntos, tomarase como referencia a letra que publica a Xunta
para a adxudicación de prazas nos centros públicos. Perillo a 24 de marzo de 2015

Criterios plazas comedor