sin-titulo
Éxito rotundo da campaña “Na Escola falta unha asignatura: o meu Tempo Libre”, que o pasado fin de semana tivo o primeiro orientado a recuperar o tempo familiar cos nosos fillos e fillas.
Non pode cualificarse doutro xeito: éxito rotundo. CONFAPA valora de forma incuestionablemente positiva o resultado da campaña a data de hoxe, momento no que a fase de concienciación inicial concluíu e desenvolveuse o primeiro fin de semana de actividades familiares para recuperar o tempo familiar coas nosas fillas e fillas, un tempo que nunca deberiamos perder en favor dun método educativo deficiente e arcaico.
Durante moitos anos, en especial nos últimos, o movemento asociativo de pais e nais reivindicou ata a saciedade a apertura dun debate serio e profundo sobre os tempos escolares, dos que os deberes forman parte e de xeito moi especial ao ser consecuencia dunha delegación de funcións da escola cara ás casas.
Ante as limitacións do noso sistema educativo e as lesivas normas que han dificultado enormemente a función docente, (que tamén son víctimas e son cuestionados por este modelo educativo), desde os centros educativos foise invadindo cada vez máis o tempo familiar ata chegar a límites que non son aceptables: desde nenos e nenas de Educación Infantil que saen con deberes para casa todos os días, ata chegar a xornadas dedicadas ao escolar que superan as 60 e 65 horas á semana. O que non aceptamos os adultos, a sociedade imponllo aos menores sen a menor reflexión sobre as súas consecuencias, que son, de forma crecente, perder tempo saudable para utilizalo ata en visitar consultas médicas para solucionar problemas de angustias, estrés, depresións, etc.
Pero, si iso non fose suficiente por si só para facer esta campaña, ademais os resultados educativos de todo este sinsentido é que seguimos nas últimas posicións comparados cos países da nosa contorna. O enfoque dos mellores é dedicar menos tempo á tarefa escolar fora dos centros educativos, usando o que se produce na escola moito mellor. Mentres, no noso país, o discurso de “isto sempre se fixo así”, séguese utilizando. Un discurso inaceptable porque a situación actual é, cando menos, bastante mellorable.
Ante esta realidade, CEAPA, (no conxunto do Estado), e CONFAPA-GALICIA puxemos en marcha a campaña que agora se está desenvolvendo e cuIos resultados, ata a data, son os seguintes:

Conseguir que o debate sobre os deberes escolares abrísese dunha vez por todas:
Ata a posta en marcha da campaña, o movemento asociativo de pais e nais intentara que o resto de sectores aceptasen abordar un debate serio e profundo sobre os tempos escolares e, dentro deste, sobre os deberes escolares. Das boas palabras “levades razón, é un tema que temos que abordar”, non pasaramos porque a seguinte frase sempre era “pero agora non toca, máis adiante”.
Dende hai anos, centos de asembleas informativas e mesas redondas sobre o asunto, convocadas po federacións; peticións nos Consellos Escolares, xa fosen do Estado, de Galicia, Locais e dos centros educativos, sempre morrían en espera dun momento futuro nunca alcanzado; cambios lexislativos nos que se supón que a voz dos pais e nais debe ter reflexo, non contaban coa opinión da Comunidade Educativa e, obviamente, tampouco coa nosa; e moitas outras situacións similares. Iso si, cando se aceptaba falar dos tempos escolares, ao final era sempre para falar do tipo de xornada escolar ou do calendario lectivo, e sempre orientado a ter menos escola, o que xerou tamén nunha maior invasión do tempo familiar.
Coa nosa campaña, por fin, o debate sobre os tempos escolares e sobre os deberes escolares acábase de abrir paso de forma incuestionable. Non hai ningún medio de comunicación do noso país que non trate o tema durante días e solicitado a posición de moitos actores do sistema educativo e de fóra do mesmo. Para unha moi boa parte dos mesmos, tanto de televisión como radio e prensa, realizamos multitude de declaracións.
É máis, non só abrimos o debate en Galicia e en España, tamén o abrimos en Arxentina, para a que, desde CEAPA, realizamos intervencións en directo en máis de quince radios; para Colombia, onde interviñemos pola mesma vía en case unha decena de ocasións; ou en Portugal, onde a confederación portuguesa, que representa aos pais e as nais, lanzouse tamén a tratar o tema no seu país. Ademais, o asunto abordouse e abórdase en medios europeos e
doutros continentes, por exemplo: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, etc. Medios tan prestixiosos como a BBC, The Guardian ou The Telegraph de Reino unido, Der Spiegel de Alemania, e Clarín ou A Capital de Arxentina, abordaron o asunto. Tamén, as televisións de moitos países.
Moitas institucións internacionais puxéronse en contacto con CEAPA para apoiar e colaborar neste asunto, por exemplo, desde a Defensoría do Pobo da Cidade de Bos Aires.

As Administracións educativas pronunciáronse respecto deste tema, algunhas para expresar que abriran o debate dos deberes escolares nos últimos meses ou o farían a raíz da nosa campaña, e ata o recentemente reelixido Ministro de Educación dixo que debe debaterse no posible pacto educativo.
A maioría dos partidos políticos manifestáronse sobre o asunto e varios deles suscitaron iniciativas parlamentarias.
No sector do profesorado, os Movementos de Renovación Pedagógica levan moitos anos traballando desde outra óptica e moitos centros traballan xa sen deberes. Os sindicatos docentes, incluso quen ata hai pouco rexeitaban debater sobre o asunto por consideralo de competencia exclusiva do sector docente, agora abogan por un debate sosegado sobre o asunto. O cambio produciuse ata nalgúns sindicatos que rexeitaban iniciativas que pretenden racionalizar os deberes e que habían cuestionado e rexeitado públicamente, para agora reclamar que se chegue a un consenso que faga xustos os deberes, recoñecendo implícitamente que neste momento non o son.
Expertos, columnistas, opinadores e persoas en xeral, expresaron o seu parecer nestes días, a inmensa maioría desde a defensa das súas teses e o respecto do resto, aínda que non todas as persoas actuaron dese xeito. CONFAPA-GALICIA non responderá a quen, no ámbito educativo, non amosen educación e respecto cara aos demais. O noso debate e os nosos obxectivos teñen moita importancia, non daremos protagonismo a quen non o merece.
Polo tanto, o debate está aberto de forma completa grazas á campaña de CEAPA e de CONFAPA-GALICIA, motivo polo que nos felicitamos e anímanos a seguir coas actuacións previstas para o mes de novembro, así como a preparar os seguintes pasos no labor de concienciación e sensibilización sobre o tempo libre dos nosos fillos e fillas.
Impulsar o cambio de enfoque no día a día dos centros en acordo cos docentes:
A campaña de cara aos centros educativos ten varios focos:
– Que as asociacións de pais e nais diríxanse aos equipos directivos para que o debate iníciese no seu interno, pedindo que se informe nos Claustros. Sabiamos que os centros educativos son lentos para poñer calquera proceso de debate en marcha. Puxéronse en marcha comisións de traballo e asembleas para abordar conxuntamente o tema, o que nos indican que o enfoque é acertado, aínda que necesita máis tempo, algo que xa previamos.

– Que os pais e nais comuníquense cos titores dos seus fillos e fillas para que os seus docentes cambien a súa práctica semanal e deixen os fins de semana sen deberes. As informacións que nos chegan dinnos que os escritos presentados aos titores, salvo rara excepción, recibiron respostas tan cordiais como os escritos presentados. Na maioría destes casos reducíronse ou ata eliminado os deberes para este fin de semana. No entanto, nas próximas semanas prevese o incremento destas comunicacións.
– Que os pais e nais falen directamente cos docentes que, en principio, non queiran deixar libres de deberes os fins de semana. As reunións que se celebraron, segundo as informacións das que dispoñemos, desenvolvéronse sempre nun clima cordial, con independencia de que as dúas partes cheguen a un acordo ou non.
– Que os pais e nais comuniquen os motivos polos que priorizaron as actividades familiares, quedando deberes en todo ou en parte sen facer. Solicitáronnos un número moi importante de familias a información necesaria para entregar estes documentos de forma adecuada. O medo a que o alumnado puidese estar sancionado, existiu en moitos casos, constatándose que os deberes están asociados en gran medida á cultura de educar con presión e ameaza de sanción.
Respaldo recibido á campaña ata este momento:
Nas últimas semanas recibíronse un alto número de correos electrónicos sobre a campaña, tamén chamadas telefónicas tanto en CONFAPA como nas nosas Federacións Provnciáis. De cada 10 correos e chamadas de pais e nais:
– 6 persoas móstranse a favor da campaña, 3 expresan que se sitúan cara á racionalización dos deberes, e 1 é contraria a todo iso porque apoia a existencia dos deberes tal e como están agora. As peticións de que se incrementen os mesmos son anecdóticas.
– Das persoas que apoian a campaña, 8 de cada 10 solicitaban información de como levala a cabo, o que indica que se debe continuar difundindo a información.
A maioría dos correos e chamadas telefónicas de docentes foron para solicitar información e dar apoio. foi habitual o comentario sobre que non estaban de acordo co enfoque que se daba en parte dos medios, agradecendo os documentos que difundimos da nosa campaña e que falan de chegar a acordos entre os dous sectores.
O discurso de confrontación que se intentou trasladar por algúns actores educativos ou mediáticos, non calóu na maioría das familias nin dos docentes. Non debe obviar que a inmensa maioría dos docentes son tamén pais e nais, polo que viven esten problema desde os dous lados, coñecendo a realidade e compartindo a necesidade de cambiala.
A maioría das críticas á campaña están asociadas a falta de información sobre o enfoque real da mesma. Quenes se prestan a recibir dita información, abandonan a crítica á campaña con facilidade, ata aínda que non compartan o obxectivo de eliminar os deberes. Coa devandita información, o discurso de cuestionamiento dos docentes acéptase como falso.
Polo tanto, agradecemos o amplo apoio recibido das familias, así como o dos e as docentes. Tamén a cobertura da campaña polos medios de comunicación.
8 de novembro de 2016
Área de Comunicación
Xunta Directiva.
(Telf. 609248488)

 

comunicado-valoracion-campana-deberes