Informarvos que hoxe saíu publicada a convocatoria de axuda a comedores escolares para o curso 2017-2018. Achégavosmos as bases cos modelos de solicitude e o anuncio. O prazo é de 15 días hábiles contados a partires do 4/10/2017 Rógovos que informedes ás familias usuarias de comedor e que o publiquedes nos vosos taboleiros. Para calquera […]

Con data 9 de febreiro de 2017 o concello de Oleiros notifícalle a ANPA Valle-Inclán que lle foi concedida a subvención de actividades extraescolares do ano 2016 (xogos e movemento, premanualidades, predeportes, xadrez I, plástica e debuxo I, teatro I, iniciación ao baile moderno, informática I, xadreII, futbol sala II, english club I, plástica e […]