Autorización Saída do centro alumnos 5º e 6º E.Primaria

Adxuntamos o documento de autorización de saída do centro dos alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria ao remate dos servizos do ANPA (comedor ou actividades extraescolares).

Pódedes mandalo por correo a: valleinclananpa@gmail.com ou entregalo directamente na oficina da ANPA, debidamente cumplimentado.