CONVOCATORIA ASEMBLEA CURSO 2016-2017 O próximo venres día 31 de marzo, convócase Asemblea Xeral da ANPA para FAMILIAS SOCIAS ás 16:15 en primeira convocatoria e ás 16:30 en segunda, no comedor do centro, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Presentación e votación de contas do último trimestre 2016. 2. Informe de xestión. 3. Réxime de […]

ASAMBLEA UNIFORME CURSO 2016/2017 LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán. HORA: 16:15. ASISTENTES: 11 ó inicio. DIRECTIVA ANPA: Manuel Muñiz (Presidente), Montserrat Díaz (Secretaria). VALORACIÓN DE OFERTAS DO UNIFORME ESCOLAR. 1- JOSÉ LUIS SAINZ (documento adxunto 1, correo electrónico ). Mantendo o uniforme actual. A xestión dos pedidos faríanse a través da ANPA, organizado por : Alberto […]

Convocatoria de Asemblea Extraordinaria da ANPA do CEIP “Valle Inclán”   Lugar: comedor do CEIP “Valle Inclán”. Día: 23 de setembro de 2016. Hora: 16:00 horas en primeira convocatoria, 16:15 horas en segunda.   Orde do día: Presentación da proposta de cambio de uniforme. Votación para o cambio de uniforme. Aprobación se procede da acta […]

  ASAMBLEA XERAL CURSO 2016/2017 LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán. HORA: 16:15 (segunda convocatoria). ASISTENTES: 77 ó inicio.   DIRECTIVA ANPA: Manuel Muñiz, Eva Candales, Carlos Aymerich, Monserrat Díaz.   INVITADO: Guillermo Reis (Presidente saínte)   MONITORES: Manola Vázquez, Luís Areal.   Previo ó comezo da asemblea notificase a composición da directiva do ANPA e os […]