Orde do día Asamblea Extraordinaria

LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán.

DÍA: 09/09/2019

HORA: 19:15h. en 1ª convocatoria e 19:30h. en 2ª convocatoria.

 

 

 

Convócase Asamblea extraordinaria para informar ás familias do alumnado da situación respecto do estado e previsións de execución da obra do comedor, comprometida pola Consellería; e despois da xuntanza ca Xefatura Territorial e Dirección do centro o pasado día 6 de setembro de 2019.

 

 

Puntos da orde do día:

 

  • Exposición das accions realizadas asi coma do escrito enviado a Xefatura Territorial.

 

  • Acordo de actuacións a levar a cabo.

 

  • Lectura e aprobación do acta.

 

 

Perillo, 7 de setembro 2019.