LISTADO DEFINITIVO 6 DE XULLO


Os unicos alumnos que son provisionais son os de novo ingreso, todos os demais son definitivos.

IMPORTANTE: As/os representantes legais das nenas e nenos admitidos terán que pasarse pola ANPA para asinar a orde de domiciliación bancaria. Os días para facelo serán: 7, 12 e 14 de xullo de 16:00 a 18:00h. Sen este trámite causarían baixa do listado definitivo e polo tanto non serían usuarios de comedor no curso 2016 – 2017.

Listado definitivo Comedor curso 2016/2017